Privacy Policy

Inleiding
NewNrgy - succesvol lijnen verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van NewNrgy en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens
NewNrgy verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens
NewNrgy - succesvol lijnen behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. NewNrgy verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de nieuwsbrief en het afrekenen bij NewNrgy lijnen. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van NewNrgy dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of NewNrgy hiervan schriftelijk op de hoogte stellen door een e-mail of een brief te sturen naar info@newnrgy-online.nl of NewNrgy, Postbus 1126, 1270 BC HUIZEN. NewNrgy verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging persoonsgegevens
Doormiddel van een SSL certificaat heeft NewNrgy de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, onrechtmatig gebruik of wijzigingen te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Wanneer de URL in de adresbalk van uw browser begint met https:// in plaats van http:// weet u dat u in een beveiligde omgeving verkeerd. De 's' staat dan ook voor 'secure'. In deze beveiligde omgeving wordt al uw informatie gecodeerd verstuurd naar onze server. Ook wordt er nagegaan of de gebruiker daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn, om eventuele hackers buiten te sluiten.

Cookies
De website NewNrgy.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van NewNrgy beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat NewNrgy na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. NewNrgy gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de NewNrgy website en hun functionaliteit.`

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt NewNrgy inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan NewNrgy de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. NewNrgy kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vind u hier.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via NewNrgy cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de NewNrgy website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
NewNrgy plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de NewNrgy website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Beveiliging
NewNrgy heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de websites van NewNrgy zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. NewNrgy kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van NewNrgy, dan kunt u deze richten aan NewNrgy, Postbus 1126, 1270 BC HUIZEN of per e-mail: info@newnrgy-online.nl

Wijziging van Privacy Statement
NewNrgy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. NewNrgy adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
© Copyright 2017 NewNrgy - Succesvol lijnen